دیوارپوش هایگلاس-۸۰۵۷

نوع جنس دسته
HDF هایگلاس
ضخامت ابعاد(مترمربع)
8 میل 0.28*0.2
کشورسازنده متراژدرهرکارتن
china 3.36
دیوارپوش هایگلاس-۸۰۵۷