دیوارپوش های گلاس ۲۰۲۱ (۲.۸۰)

نوع جنس دسته
HDF هایگلاس
ضخامت ابعاد(مترمربع)
8 میل 2.8*0.2
کشورسازنده متراژدرهرکارتن
china 3.36
دیوارپوش های گلاس ۲۰۲۱ (۲.۸۰)