دیوارکوب سنگی-۴۰۰۲

نوع جنس دسته
HDF طرح سنگ
ضخامت ابعاد(مترمربع)
8 میل 1.4*0.4
کشورسازنده متراژدرهرکارتن
china 3.36
دیوارکوب سنگی-۴۰۰۲