چمن رويال ۲۵ميل ۲m تک رنگ

نوع چمن عرض(مترمربع)
- 4
ارتفاع کشورسازنده
25mm نخ هلندی بافت ایران
حداقل سفارش ضریب مقدارسفارش
4 مترمربع 4
چمن رويال ۲۵ميل ۲m تک رنگ