چمن مصنوعي تزئيني ۱۱ ميل

نوع چمن عرض(مترمربع)
- 4
ارتفاع حداقل سفارش
25mm 4 مترمربع
کشورسازنده ضریب مقدارسفارش
نخ هلندی بافت ایران 4
چمن مصنوعي تزئيني ۱۱ ميل