چمن مصنوعي رويال ۲۵ ميل

نوع چمن عرض(مترمربع)
رویال(تک رنگ) 4
ارتفاع حداقل سفارش
25mm 4 مترمربع
کشورسازنده ضریب مقدارسفارش
نخ هلندی بافت ایران 4
چمن مصنوعي رويال ۲۵ ميل