کاغذدیواری جاسپر ۵۰۲۰۴

نوع جنس نوع طرح
purepaper پتینه, موتیف, آبرنگی
فضای مورد استفاده ابعاد(مترمربع)
تجاری و اداری, اتاق نشیمن, سالن 0.53 * 10
کشورسازنده سبک محصول
USA مدرن-کلاسیک
کاغذدیواری جاسپر ۵۰۲۰۴