کاغذدیواری جاسپر ۵۰۳۰۴

نوع جنس نوع طرح
purepaper گلدار, آبرنگی
فضای مورد استفاده ابعاد(مترمربع)
اتاق نشیمن, اتاق خواب, سالن 0.53 * 10
کشورسازنده سبک محصول
USA مدرن
کاغذدیواری جاسپر ۵۰۳۰۴