کاغذدیواری جاسپر ۵۱۵۰۷

نوع جنس نوع طرح
purepaper داماسک ابرنگی
فضای مورد استفاده ابعاد(مترمربع)
اتاق نشیمن, سالن 0.53 * 10
کشورسازنده سبک محصول
USA مدرن-کلاسیک
کاغذدیواری جاسپر ۵۱۵۰۷