کاغذدیواری ۸۱۶۰۹ Romance

نوع جنس نوع طرح
purepaper داماسک
فضای مورد استفاده ابعاد(مترمربع)
اتاق نشیمن, سالن 0.53 * 10
کشورسازنده سبک محصول
USA مدرن-کلاسیک
کاغذدیواری ۸۱۶۰۹ Romance